Pravila zaštite privatnosti

1. Opće informacije

Ova Pravila zaštite privatnosti (dalje: Pravila) opisuju koje vaše osobne podatke prikupljamo, na koji način obrađujemo te u koje svrhe ih upotrebljavamo, kao i vaša prava povezana s vašim podacima.

Tabletezamrsavljenje.com poštuje privatnost svojih posjetitelja i na ovoj stranici ona je apsolutno zaštićena. Vaše osobne podatke obrađujemo pošteno i zakonito te isključivo na temelju valjanih pravnih osnova, odnosno sukladno vašim suglasnostima za obradu.

Vlasnik ove web stranice te glavni kontrolor vaših podataka je “Web Optima, obrt za web usluge, vl. Zlatko Hoić, Zagreb, Ivane Brlić-Mažuranić 58” (u daljnjem tekstu: Web Optima).

Obrada osobnih podataka, kao što su ime i adresa e-pošte nositelja podataka obrađujemo u skladu s Općom uredbom o zaštiti podataka (GDPR). Kroz ova Pravila zaštite privatnosti želimo informirati javnost o prirodi, opsegu i svrsi prikupljanja te upotrebe i obrade osobnih podataka. Nadalje, nositelje podataka putem ove izjave o zaštiti podataka obaviještavamo o njihovim pravima.

2. Definicije

Deklaracija o zaštiti podataka temelji se na pojmovima koje je donio europski zakonodavac donošenjem Opće uredbe o zaštiti podataka (GDPR). Ova izjava o zaštiti podataka trebala bi biti čitljiva i razumljiva širokoj javnost, te našim klijentima i poslovnim partnerima. Kako bismo to osigurali, u nastavku objašnjavamo terminologiju kojom se koristimo.

U ovoj izjavi koristimo, između ostalog, sljedeće uvjete:

a) Osobni podaci

Osobni podaci su svi podaci koji se mogu koristiti za identifikaciju ili prepoznavanje fizičke osobe (“nositelj podataka”). Identificirana fizička osoba je ona koja se može izravno ili neizravno identificirati, posebice pozivanjem na identifikator kao što je ime, identifikacijski broj, podaci o lokaciji, online identifikator ili jedan ili više drugih čimbenika specifičnih za fizička, fiziološka, genetska, mentalna, ekonomska, kulturna ili društvena identifikacija fizičke osobe.

b) Nositelj podataka

Nositelj podataka je identificirana ili prepoznatljiva fizička osoba čije osobne podatke obrađuje voditelj obrade odgovoran za obradu podataka.

c) Obrada

Obrada je bilo koji postupak ili skup postupaka koji se obavlja nad osobnim podacima ili skupovima osobnih podataka, bez obzira bilo to korištenjem ili ne korištenjem automatiziranih sustava , kao što su, prikupljanje, snimanje, organizacija, strukturiranje, pohrana, prilagodba ili izmjena, preuzimanje, uspoređivanje, korištenje, objavljivanje prijenosom, širenjem ili na neki drugi način stavljanjem na raspolaganje, usklađenje, ograničavanje, brisanje ili uništenje.

d) Ograničenje obrade

Ograničenje obrade je označavanje pohranjenih osobnih podatka s ciljem ograničavanja njihove obrade u budućnosti.

e) Profiliranje

Profiliranje je bilo koji oblik automatizirane obrade osobnih podataka koji se sastoji od korištenja osobnih podataka za procjenu određenih osobnih aspekata koji se odnose na fizičku osobu, a posebno za analizu ili predviđanje aspekata koji se odnose na radno mjesto fizičke osobe, ekonomsku situaciju, zdravlje, osobne preferencije, interesi, pouzdanost, ponašanje, lokacije ili kretanje u prostoru i vremenu.

f) Pseudonimizacija

Pseudonimizacija je obrada osobnih podataka na takav način da se osobni podaci više ne mogu povezati (identificirati) određenom predmetu podataka bez korištenja dodatnih informacija, pod uvjetom da se takve dodatne informacije vode odvojeno i podliježu tehničkim i organizacijskim mjerama koje osiguravaju da se osobni podaci ne pripisuju identificiranoj ili prepoznatljivoj fizičkoj osobi.

g) Voditelj obrade

Voditelj obrade je fizička ili pravna osoba, tijelo javne vlasti, agencija ili drugo tijelo koje sama ili s drugima određuje svrhe i sredstva obrade osobnih podataka. Ako su svrhe i sredstva takve obrade određeni zakonom Unije ili države članice, voditelj obrade ili posebni kriteriji za njegovo imenovanje mogu biti predviđeni zakonima Unije ili države članice.

h) Izvršitelj obrade

Izvršitelj obrade je fizička ili pravna osoba, tijelo javne vlasti, agencija ili drugo tijelo koje obrađuje osobne podatke u ime voditelja obrade.

i) Primatelj

Primatelj je fizička ili pravna osoba, javno tijelo, agencija ili drugo tijelo kojem se otkrivaju osobni podaci, bez obzira jesu li treća strana ili ne. Međutim, javne vlasti koje ostvare pristup osobnim podacima prema zakonima Unije ili države članice ne smatraju se primateljima, te obrada takvih podataka od strane javnih tijela mora biti u skladu s važećim pravilima o zaštiti podataka i u skladu s namjenom obrade.

j) Treća strana

Treća strana je fizička ili pravna osoba, javno tijelo, agencija ili državno tijelo. Treća strana nije nositelj podataka, niti voditelj obrade, niti izvršitelj obrade, niti osoba ili osobe ovlaštene od voditelja obrade ili izvršitelja obrade za izvršavanje zadataka obrade.

k) Suglasnost

Suglasnost je svako slobodno dana, specifična, informirana i nedvosmislena naznaka želja nositelja podataka kojom on, izjavom ili jasnom potvrdnom radnjom, označava suglasnost s obradom osobnih podataka koji se odnose na njega ili nju.

3. Ime i adresa voditelja obrade

Voditelj obrade u svrhu Opće uredbe o zaštiti podataka (GDPR), ostalih zakona o zaštiti podataka koji se primjenjuju u državama članicama Europske unije i drugih odredbi vezanih uz zaštitu podataka je:

Web Optima, obrt za web usluge, vl. Zlatko Hoić,
Ivane Brlić-Mažuranić 58
10090 Zagreb
Email: kontakt@weboptima.hr
OIB: 79905301613

4. Kolačići (cookies)

Internet stranice Tabletezamrsavljenje.com koriste kolačiće. Kolačići su tekstualne datoteke koje se pohranjuju u vašem računalni sustav putem internet preglednika (browser).

Mnoge internetske stranice i poslužitelji koriste tehnologiju kolačića. Kolačići sadrže takozvani ID kolačića koji predstavlja jedinstven identifikator kolačića te se sastoji od niza znakova koje internetske stranice i poslužitelji mogu dodijeliti određenom internetskom pregledniku u kojem se pohranjuje kolačić. Ta funkcionalnost internetskim stranicama i poslužiteljima omogućava da prepozna pojedinačne preglednike od drugih internet preglednika koji sadrže druge kolačiće.

Određeni internetski preglednik može se prepoznati i identificirati pomoću jedinstvenog ID kolačića. Korištenjem kolačića korisnicima ove web stranice u mogućnosti smo pružiti više korisničkih usluga i bolje korisničko iskustvo koje ne bi bile moguće bez postavki kolačića.

Kolačići obavljaju različite funkcije, uključujući olakšavanje navigacije i spremanje vaših postavki kako bi vam pokazali relevantan sadržaj i poboljšali opće korisničko iskustvo.

Kolačiće upotrebljavamo:

  • Za upravljanje postavkama i poboljšanje određenih značajki na našoj platformi. To može obuhvaćati prikupljanje podataka o datumu i vremenu vašeg posjeta, povijesti pregledavanja i željenim opcijama jezika.
  • Kao podršku za naše mjere sigurnosti i otkrivanje prijevara.
  • Da bismo analizirali način pristupanja našoj platformi, kako se platforma upotrebljava i njezine performanse. Te informacije upotrebljavamo za održavanje, upravljanje i neprekidno poboljšavanje naših usluga.
  • Kako bismo vam isporučili relevantne oglase. Budući da nam kolačići pomažu regulirati oglase koje vidite i mjeriti njihovu učinkovitost.

Nositelj podataka može u svakom trenutku spriječiti postavljanje kolačića s naše web stranice pomoću odgovarajuće postavke svog internet preglednika (browsera), a u njemu ujedno može i trajno uskratiti postavljanje kolačića. Nadalje, već postavljeni kolačići mogu se izbrisati u bilo kojem trenutku putem internet preglednika ili drugih softverskih programa. Ta mogućnost brisanja je moguća u svim popularnim internet preglednicima.

Ako nositelj podataka deaktivira postavljanje kolačića u svom internet pregledniku, sve funkcije na našoj web stranici možda neće biti potpuno korisne.

Više detalja o kolačićima (cookies) i kako upravljati njima (ograničiti, obrisati) možete naći na http://www.allaboutcookies.org/

5. Prikupljanje općih podataka i informacija

Internet poslužitelj na kojoj se nalaze internet stranice Tabletezamrsavljenje.com prikuplja niz općih podataka kada pristupite našim web stranicama.

Ovi opći podaci i informacije pohranjeni su u dnevniku aktivnosti (log datoteka) na poslužitelju. Prikupljaju se (1) tipovi i inačice preglednika, (2) operativni sustav koji koristite, (3) internet adresa s koje ste pristupili na naš sustava (tzv. referer), (4) naziv internet stranice kojoj ste pristupili, (5) datum i vrijeme pristupa internetskim stranicama, (6) adresa internetskog protokola (IP adresa) s koje ste pristupili web stranici, (7) naziv davatelja internetskih usluga koji vam je omogućio pristup sustavu, i (8) drugi slične podaci i informacije koje možemo koristiti u slučaju napada na naše informacijske tehnologije ili detektiranje tehničkih problema web stranice ili poslužitelja.

Iz tih općih podataka i informacija Web Optima ne donosi zaključke o nositeljima podataka. Te informacije su nam potrebne kako bi (1) pravilno isporučili sadržaj naše web stranice, (2) optimizirali sadržaj web stranica, (3) osigurali dugoročnu održivost serverske infrastrukture i web tehnologije, i (4) pružili dokaze nadležnim tijelima u slučaju cyber-napada. Web Optima anonimno analizira prikupljene podatke s ciljem povećanja zaštite podataka i sigurnosti, te osigurava maksimalnu razinu zaštite osobnih podataka koje obrađujemo. Dnevnik aktivnosti (log datoteka) pohranjuje se odvojeno od osobnih podataka nositelja podataka.

Prijava na našu web stranicu

Nositelj podataka može se registrirati putem web stranice weboptima.hr ili weboptima.eu koja je ujedno i voditelja obrade, te se oni prikupljaju i pohranjuju isključivo za upotrebu od strane voditelja obrade kako bi pružio adekvatnu uslugu ili ostvario kontakt s nositeljem podataka.

Kod prijave (registracija ili narudžba usluga) na našoj web stranici, doći će do obrade osobnih podataka od strane izvršitelja obrade koji izvršavaju nužne radnje prema uputama i pravilima voditelja obrade (npr. web server koji obrađuje narudžbu, dok njima upravlja ugovorna web hosting tvrtka). Čuvanje podataka od strane izvršitelja obrade je u mjeri u kojoj je potrebno da se izvrši obrada prema uputama voditelja obrade.

Podaci koje nam pošaljete putem web stranice se ne prosljeđuju trećim stranama, osim ako za to postoji zakonska obveza prijenosa podataka ili ako prijenos služi za kazneni progon.

Registrirane osobe mogu u bilo koje trenutku mijenjati osobne podatke navedene tijekom registracije ili ih potpuno izbrisati iz zapisa podataka voditelja obrade. Voditelj obrade će na zahtjev nositelja podataka dati informacije o tome koji se osobni podaci pohranjuju. Nadalje, voditelj obrade će ispraviti ili izbrisati osobne podatke na zahtjev ili naznaku nositelja podataka, pod uvjetom da ne postoje zakonske obveze pohrane. Nadležna osoba kod voditelj obrade za sva pitanje i zahtjeve o privatnosti, zaštiti podataka, ispravak ili brisanje osobnih podataka može se kontaktirati na email adresu: kontakt@weboptima.hr ili poštom na Web Optima, obrt za web usluge, vl. Zlatko Hoić, Zagreb, Ivane Brlić-Mažuranić 58, 10090 Zagreb s oznakom za Voditelja zbirke osobnih podataka.

6. Pretplata na newsletter + praćenje aktivnosti

Na web stranici Tabletezamrsavljenje.com korisnici se mogu pretplate na newsletter tvrtke. Kod prijave na newsletter, potrebno je unijeti osobne podatke prema uputama obrasca prijavnice, nakon čega će izvršitelj obrade (Mailchimp – https://mailchimp.com) poslati potvrdu o uspješnoj prijavi na newsletter.

U procesu potvrđivanja prijave na newsletter, izvršitelj obrade će zabilježiti IP adresu korisnika, te vrijeme i datum kada je izvršena potvrda upisa u bazu pretplatnika newslettera.

Web Optima i Tabletezamrsavljenje.com slat će newslettere koji se tiču njezinog poslovanja, kupone za povoljniju kupnju proizvoda trećih strana i ostale reklamne sadržaje ili zanimljive i korisne informacija iz domene poslovanje. Dinamika slanja newslettera ovisit će o internoj procjeni tvrtke.

Svaka newsletter poruka u sebi će sadržavati jedinstvenu sliku / pixel koji se poziva kod prikaza sadržaja newsletter poruka u email programu primatelja, nakon čega će izvršitelj obrade zabilježiti vrijeme i IP adresu primatelja te postaviti oznaku da je on otvorio primljenu email poruku. Isključivanjem automatskog prikazivanja slika u email programu ili blokiranjem prikazivanja slika u newsletterima, navedene podatke neće biti moguće zabilježiti. Također, linkovi koji se nalaze unutar newsletter poruke biti će formirani na način da se njihovim pozivanjem kod voditelja obrade vrši evidencija takve aktivnosti kod primatelja poruke. Svrha korištenja ovih tehnologija je kako bi Web Optima procijenila efikasnost i uspješnost poslanih newsletter poruka, na temelju čega će donijeti daljnje poslovne odluke.

U inicijalnoj ali i u svakoj budućoj newsletter poruci nalazi se link putem kojeg se pretplatnik može odjaviti s liste i time prekinuti buduće primanje poruke putem newslettera. Za brisanje (ako za time postoji osnove), izmjenom ili uvid u podatke koje obrađujemo te bilo koje drugo pravo koje imate prema GDPR-u možete se obratiti voditelju obrade osobnih podataka na email adresu: kontakt@weboptima.hr ili poštom na Web Optima, obrt za web usluge, vl. Zlatko Hoić, Zagreb, Ivane Brlić-Mažuranić 58, 10090 Zagreb s oznakom za Voditelja zbirke osobnih podataka.

Web Optima neće dijeliti osobne podatke pretplatnika newslettera s trećom stranom.

7. Mogućnost kontakta putem internetske stranice

Web stranica Tabletezamrsavljenje.com sadrži informacije i obrasce koji omogućuju brzi elektronički kontakt s nama, kao i izravnu komunikaciju putem elektronske pošte (e-mail) . Ako nositelj podataka kontaktira voditelja obrade putem elektronske pošte ili putem obrasca na internet stranici, osobni podaci koje je naveo nositelj podataka automatski se pohranjuju. Takvi osobni podaci, koje je nositelj podataka dobrovoljno dostavio voditelju obrade, čuvaju se na nositelju podataka voditelja obrade radi daljnje obrade i/ili kontaktiranja nositelja. Web Optima takve podatke ne dijeli s trećim osobama.

8. Automatsko brisanje i blokiranje pristupa osobnim podacima

Voditelj obrade obrađuje i pohranjuje osobne podatke nositelja podataka samo za vrijeme koje je potrebno za postizanje svrhe obrade ili u trajanju kojem je to dopušteno od strane europskog zakonodavca ili drugih zakonodavaca kroz zakone koji propisuju zaštitu osobnih podataka.

Ako daljnje čuvanje podataka više nije opravdano ili ako je isteklo razdoblje trajanja pohrane koje propisuje europski zakonodavac ili drugi nadležni zakonodavac, pristup osobnim podacima se blokira ili briše u skladu sa zakonskim zahtjevima.

9. Prava nositelja podataka

a) Pravo potvrde

Nositelj podataka ima pravo od voditelja obrade tražiti potvrdu o tome da li se obrađuju osobni podaci o njemu.

Ako nositelj podataka želi iskoristiti ovo pravo, u bilo kojem trenutku može kontaktirati nadležnu osobu kod voditelju obrade osobnih podataka na email adresu: kontakt@weboptima.hr ili poštom na Web Optima, obrt za web usluge, vl. Zlatko Hoić, Zagreb, Ivane Brlić-Mažuranić 58, 10090 Zagreb s oznakom za Voditelja zbirke osobnih podataka.

b) Pravo pristupa

Nositelji podataka ima pravo od voditelja obrade zatražiti pristup o njegovim ili njezinim osobnim podacima pohranjenima u bilo kojem trenutku, te zatražiti kopiju tih podataka.

Europske direktive i propisi daju pravo nositeljima podataka mogućnost pristupa sljedećim informacijama:

* svrhe obrade;

* kategorije osobnih podataka koji se prikupljaju;

* primatelji ili kategorije primatelja kojima su ili će biti otkriveni osobni podaci, posebno primatelji u trećim zemljama ili međunarodnim organizacijama;

* tamo gdje je to moguće, predviđeno razdoblje na koje će se pohraniti osobni podaci ili, ako nije moguće, kriterije koji se koriste za utvrđivanje tog razdoblja;

* postojanje prava traženja za ispravljanjem ili brisanjem osobnih podataka ili ograničavanja obrade osobnih podataka ili davanjem prigovora na obradu;

* postojanje prava na podnošenje žalbe nadzornom tijelu;

* kada podaci nisu prikupljeni direktno od nositelja podataka, sve dostupne informacije o njihovom izvoru;

* informacija o postojanju automatiziranog odlučivanja, uključujući profiliranje, a navedeno u članku 22. stavak 1. i stavak 4. GDPR-a i, ako takav sustav postoji, značajne informacije o logici koja je uključena u njega, kao i značaj i predviđene posljedice takve obradu za nositelja podataka.

Nadalje, nositelj podataka ima pravo dobiti informacije o tome prenose li se osobni podaci u treće zemlje ili međunarodne organizacije. Ako je to slučaj, nositelj podataka ima pravo biti obaviješten o odgovarajućim sigurnosnim procedurama i protokolima koji se odnose na prijenos.

Ako nositelj podataka želi iskoristiti ovo pravo, u bilo kojem trenutku može kontaktirati nadležnu osobu kod voditelju obrade osobnih podataka na email adresu: kontakt@weboptima.hr ili poštom na Web Optima, obrt za web usluge, vl. Zlatko Hoić, Zagreb, Ivane Brlić-Mažuranić 58, 10090 Zagreb s oznakom za Voditelja zbirke osobnih podataka.

c) Pravo na ispravak

Nositelj podataka ima pravo od voditelja obrade tražiti ispravljanja netočnih osobnih podataka o njemu. Uzimajući u obzir svrhu obrade, nositelj podataka ima pravo na ispravljanje nepotpunih osobnih podataka što uključuje i davanje dodatne izjave.

Ako nositelj podataka želi iskoristiti ovo pravo, u bilo kojem trenutku može kontaktirati nadležnu osobu kod voditelju obrade osobnih podataka na email adresu: kontakt@weboptima.hr ili poštom na Web Optima, obrt za web usluge, vl. Zlatko Hoić, Zagreb, Ivane Brlić-Mažuranić 58, 10090 Zagreb s oznakom za Voditelja zbirke osobnih podataka.

d) Pravo na brisanje (Pravo na zaborav)

Nositelj podataka ima pravo od voditelja obrade tražiti brisanje osobnih podataka koji se odnose na njega, a voditelj obrade je dužan izbrisati osobne podatke bez nepotrebnog kašnjenja ako je ispunjen jedan od sljedećih razloga i pod uvjetom da obrada nije neophodna:

* osobni podaci više nisu potrebni u odnosu na svrhu za koje su prikupljeni ili na neki drugi način obrađeni

* nositelj podataka povlači pristanak za obrada temeljem članku 6. stavku 1. GDPR-a ili točka (a) članka 9. stavka 2. GDPR-a, te ako nema drugog pravnog temelja za obradu.

* nositelj podataka je predmet obrade u skladu s člankom 21. stavkom 1. GDPR-a i nema daljnjih legitimnih razloga za obradu ili je predmet obrade u skladu s člankom 21. stavkom 2. GDPR-a.

* osobni su podaci protupravno obrađeni.

* osobni podaci se moraju izbrisati radi poštivanja zakonske obveze zakonu Unije ili prema zakonima države u kojoj se nalazi voditelj obrade

* osobni podaci prikupljeni kroz ponudu usluge informacijskog društva iz članka 8. stavka 1. GDPR-a.

Ako je ispunjen jedan od gore navedenih razloga, a nositelj podataka želi zatražiti brisanje osobnih podataka koje je Web Optima pohranila, u bilo kojem trenutku može kontaktirati nadležnu osobu kod voditelju obrade osobnih podataka na email adresu: kontakt@weboptima.hr ili poštom na Web Optima, obrt za web usluge, vl. Zlatko Hoić, Zagreb, Ivane Brlić-Mažuranić 58, 10090 Zagreb s oznakom za Voditelja zbrike osobnih podataka

Djelatnik obrta Web Optima poduzet će sve mjere da zahtjev za brisanjem odmah ispuni.

Ako je voditelj obrade javno objavio osobne podatke, dužan ih je obrisati sukladno članku 17. stavak 1., uzimajući u obzir dostupnu tehnologiju i troškove provedbe, te poduzeti razumne korake, uključujući i tehničke mjere, kako bi obavijestio izvršitelje obrade koji obrađuju osobne podatke podnositelja zahtjeva da brišu sve poveznice ili replikaciju tih osobnih podataka, sve dok obrada nije potrebna.

e) Pravo ograničenja obrade

Nositelj podataka ima pravo od voditelja obrade zatražiti ograničenje obrade njegovih osobnih podataka ako:

* nositelj podataka ospori točnost podatke na rok dok ih voditelj obrade ponovno ne provjeri i potvrdi njihovu točnost

* obrada podataka nije zakonita, a nositelj podataka osporava brisanje osobnih podataka već traži ograničenja njihove uporabe.

* voditelj obrade više nema potrebe za osobnim podacima zbog prestanka razloga obrade ali ih treba zadržati radni uspostavljanja, izvršavanja ili obrane kod pravnih zahtjeva.

* nositelj podataka se pozvao na članka 21. stavka 1. GDPR-a te se odgađajući provjera podataka radi provjere da li je legitiman interes voditelja obrade jači od prava nositelja podataka.

f) Pravo na prenosivost podataka

Nositelj podataka ima pravo od voditelja obrade zatražiti dobivanje osobnih podataka o njemu u strukturiranom, uobičajenom i strojno čitljivom obliku. On ili ona ima pravo prenijeti te podatke drugom voditelju obrade bez ometanja postojećeg voditelja obrade, pod uvjetom da se obrada temelji na suglasnosti iz članka 6. stavka 1. točke (a) GDPR ili točka (a) članka 9. stavka 2. GDPR-a ili na temelju ugovora iz članka 6. stavka 1. točke (b) članka GDPR-a te se obavlja automatiziranim sredstvima

Nadalje, u ostvarivanju njegovog prava na prenosivost podataka sukladno članku 20. stavku 1. GDPR-a, nositelj podataka ima pravo imati osobne podatke koji se prenose izravno od jednog voditelja obrade u drugi, gdje je to tehnički izvedivo i kada to nepovoljno ne utječu na prava i slobode drugih.

Da bi se ostvarilo pravo na prenosivost podataka, nositelj podataka može u bilo kojem trenutku kontaktirati nadležnu osobu kod voditelju obrade osobnih podataka na email adresu: kontakt@weboptima ili poštom na Web Optima, obrt za web usluge, vl. Zlatko Hoić, Zagreb, Ivane Brlić-Mažuranić 58, 10090 Zagreb s oznakom za Voditelja zbirke osobnih podataka.

g) Pravo na prigovor

Nositelj podataka ima pravo prigovora u odnosu na njegovu ili njezinu osobitu situaciju, obradu osobnih podataka o njemu, a na temelju točke (e) ili (f) članka 6. stavka 1. GDPR-a. To se također odnosi i na profiliranje temeljem tih odredbi.

Po primitku prigovora, Web Optima će prekinuti s obradom ​​osobnih podataka, osim ako nije moguće dokazati opravdane i legitimne razloge za obradu koji nadilaze interese, prava i slobode nositelja podataka, ili za utvrđivanje, izvršavanje ili obranu kod pravnih zahtjeva. Ako Web Optima obrađuje osobne podatke u svrhu izravnog marketinga, nositelj podataka ima pravo prigovoriti u bilo kojem trenutku na obradu osobnih podataka. To se odnosi i na profiliranje u onoj mjeru u kojoj postoji poveznica s izravnim marketingom.

Ako se nositelj podataka protivi obradi podataka u svrhu izravnog marketinga, Web Optima više neće obrađivati ​​osobne podatke za te svrhe. Osim toga, nositelj podataka ima pravo, iz razloga koji se odnose na njegovu ili njezinu osobitu situaciju, prigovoriti obradi osobnih podataka koje je Web Optima za njega ili nju izvršila u znanstvena ili povijesna istraživanja ili u statističke svrhe sukladno članku 89. stavak (1) GDPR-a, osim ako je obrada neophodna za obavljanje zadaća od javnog interesa.

Da bi ostvario pravo na prigovor, nositelj podataka može u bilo kojem trenutku kontaktirati nadležnu osobu kod voditelju obrade osobnih podataka na email adresu: kontakt@weboptima.hr ili poštom na Web Optima, obrt za web usluge, vl. Zlatko Hoić, Zagreb, Ivane Brlić-Mažuranić 58, 10090 Zagreb s oznakom za Voditelja zbirke osobnih podataka. Osim toga, nositelj podataka je slobodan u kontekstu korištenja usluga informacijskog društva, i bez obzira na Direktivu 2002/58 / EZ, koristiti pravo prigovor automatskim sredstvima koristeći tehničkih mogućnosti.

h) Automatizirana obrada i donošenje odluka, uključujući profiliranje

Nositelj podataka ima pravo da ne bude podvrgnut automatiziranoj obradi, uključujući profiliranje, koje bi moglo stvoriti pravne učinke koji se odnose na njega ili nju tako dugo dok to nije (1) neophodna za sklapanje ili izvršenje ugovora između nositelja podataka i voditelja obrade, ili (2) nije odobreno po zakonom Unije ili države članice voditelja obrade koji propisuju odgovarajuće mjere zaštite prava i sloboda te legitimne interese nositelja prava ili (3) ne temelji se na eksplicitnom pristanku nositelja podataka.

Ako je odluka (1) neophodna za ugovaranje ili izvršavanje ugovora između nositelja podataka i voditelja obrade, ili (3) temelji se na eksplicitnom pristanku nositelja podataka, Web Optima će provesti odgovarajuće mjere za zaštitu prava i slobode i legitimni interes nositelja, te osigurati barem pravo na dobivanje ljudske intervencije od strane voditelja obrade, da izrazi svoje stajalište i osporava odluku. Ako nositelj podataka želi ostvariti prava koja se tiču ​​automatiziranog individualnog odlučivanja, može u bilo kojem trenutku kontaktirati nadležnu osobu kod voditelju obrade osobnih podataka na email adresu: kontakt@weboptima.hr ili poštom na Web Optima, obrt za web usluge, vl. Zlatko Hoić, Zagreb, Ivane Brlić-Mažuranić 58, 10090 Zagreb s oznakom za Voditelja zbirke osobnih podataka.

i) Pravo povlačenja dopuštenja obrade podataka

Nositelj podataka ima pravo povlačenje svojeg pristanka na obradu osobnih podataka u bilo kojem trenutku. Ako nositelj podataka želi ostvariti pravo na povlačenje suglasnosti, može u bilo kojem trenutku kontaktirati nadležnu osobu kod voditelju obrade osobnih podataka na email adresu: kontakt@weboptima.hr ili poštom na Web Optima, obrt za web usluge, vl. Zlatko Hoić, Zagreb, Ivane Brlić-Mažuranić 58, 10090 Zagreb s oznakom za Voditelja zbirke osobnih podataka.

10. Zaštita podataka za prijave i postupke prijave kod zapošljavanja

Voditelj obrade prikuplja i obrađuje osobne podatke podnositelja prijave u svrhu obrade prijave. Obrada se također može provesti elektronskim putem. Ako voditelj obrade sklapa ugovor o radu s podnositeljem zahtjeva, dostavljeni podaci bit će pohranjeni u svrhu obrade radnog odnosa u skladu sa zakonskim zahtjevima. Ako voditelj obrade nije sklopio ugovor o radu s podnositeljem prijave, prijave se automatski brišu dva mjeseca (60 dana) nakon obavijesti o odluci odbijanja, pod uvjetom da se nikakvi drugi legitimni interesi voditelja obrade ne protive brisanju.

11. Odredbe o zaštiti podataka te primjeni i upotrebi Google Analyticsa (s anonimnom funkcijom)

Na ovoj web stranici voditelj obrade je implementirao komponentu usluge Google Analytics (s funkcijom anonimnosti). Google Analytics (u nastavku GA) služi za izradu web analitike i statistike posjećenosti te analizu ponašanja posjetitelja web stranici kroz prikupljanje i analizu podataka o ponašanju posjetitelja web stranica. GA skuplja podatke o ponašanju posjetitelja, kao što su informacija o stranici koja se pregledava, vremenu pregleda, s koje stranici je osoba došla na web stranicu (tzv. referrer), koje su podstranice bile posjećene ili koliko su često i za koje vrijeme pregledane podstranice. GA analiza uglavnom se koristi za optimizaciju web stranice te provođenje analize troškova i koristi internet oglašavanje.

Izvršitelj obrade je Google Analytics je Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, Sjedinjene Američke Države.

Komponenta usluga GA koristi opciju “anonymizeIp” kojom se skraćuje IP adresu internetske veze posjetitelja i anonimizira se prilikom pristupa našim web stranicama iz posjetitelje naše web stranice iz država članica Europske unije.

Namjena GA je da analizira promet na našoj web stranici. Google prikuplja podatke i informacije, a između ostalog, kako bi i procijenio efikasnost naše web stranice te nam pružio online izvještaje koji prikazuju aktivnosti na našim web stranicama te nam predložio nam druge usluge koje možemo koristiti na našim web stranicama.

GA će postaviti kolačiće u internet preglednik posjetitelja naše web stranice. Definicija kolačića je objašnjena pri vrhu ovog dokumenta. Postavljanjem kolačića, Google može analizirati upotrebu naše web stranice. Svakim pozivom pojedinačnih stranica, kojima upravlja voditelj obrade i na kojem je integrirana komponenta usluge GA, internetski preglednik (browser) na informacijskom sustavu nositelja podataka automatski će spremiti informacije od komponenta usluge Google Analytics koji se mogu koristiti u svrhu oglašavanja na internetu pod upravljanjem Google kompanije. Tijekom ovog tehničkog postupka, poduzeće Google stječe znanja o vašim osobnim podacima, kao što je IP adresa nositelja podataka, što kompaniji Google, između ostalog, služi za razumijevanje podrijetla posjetitelja i klikova, što naknadno može iskoristiti za stvaranje prihoda kroz provizije u oglašavanju.

Kolačić se koristi za pohranjivanje osobnih podataka, kao što su vrijeme pristupa, mjesto iz koje je pristup napravljen i učestalost posjeta našim web stranicama od strane nositelja podataka. Svakim posjetom naših internet stranicama, takvi osobni podaci, uključujući IP adresu internetskog pristupa koji koristi nositelj podataka, prenijet će se Googleu u Sjedinjenim Američkim Državama. Ovi osobni podaci pohranjuju Google u Sjedinjenim Američkim Državama. Google te osobne podatke može podijeliti s trećim stranama.

Nositelj podataka može, kao što je gore navedeno, u bilo kojem trenutku spriječiti postavljanje kolačića putem naše web stranice odgovarajućom prilagodbom web preglednika i time trajno uskratiti ​​postavljanje kolačića. Takvo prilagođavanje spriječilo bi GA postavljanje kolačića na sustav nositelja podataka. Kolačići koje GA već upotrebljava mogu se izbrisati u bilo kojem trenutku putem web preglednika ili drugih softverskih programa.

Osim toga, nositelj podataka ima mogućnost prigovora zbirci podataka koje generira Google Analytics kao i obradom podataka od strane Googlea te se isključiti iz njezine daljnje obrade. U tu svrhu, nositelj podataka mora preuzeti dodatak svoj internet preglednik na adresi https://tools.google.com/dlpage/gaoptout i instalirati ga. Ovaj dodatak za internet preglednik govori GA kroz JavaScript, da se svi podaci i informacije o posjetima internetskih stranica ne prenose u Google Analytics. Instalacija dodataka preglednika smatra se prigovorom daljnje obrade podataka Googleu. Ako informacijski sustav nositelja podataka bude izbrisan, formatiran ili novo instaliran, nositelj podataka mora ponovno instalirati dodatak pregledniku kako bi onemogućio Google Analytics. Ako je dodatak u pregledniku deinstalirao nositelj podataka ili bilo koja druga osoba koja je u njegovoj nadležnosti, ili je dodatak onemogućene, moguće ga je ponovno instalirati ili ponovno aktivirati u pregledniku.

Više informacije procedurama o zaštiti osobnih podataka od strane tvrtke Google mogu se preuzeti na adresi https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/ i http://www.google.com/analytics/terms/us.html. Google Analytics pravila dodatno se objašnjava na ovoj internet stranici https://www.google.com/analytics/.

12. Odredbe o zaštiti podataka te primjeni i upotrebi Google Adwords

Google Adwords je platforma za oglašavanje na internetu kroz koju oglašivači postavljaju oglase koji se prikazuju u Google tražilici (search) ili Google oglašavačkoj mreži. Kod postavljanja oglasa putem Google Adwords platforme, oglašivač definira ključne riječi po kojima će se prikazivati oglasi osobama koje pretražuju internet za tim ili sličnim pojmom ili će im se prikazati oglasi na internet stranicama gdje se može stvoriti jednoznačna ili slična poveznica s unesenim ključnim riječima.

Izvršitelj obrade kod Google Adwords usluge je tvrtka Google Inc., 1600 Amfiteatar Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, Sjedinjene Američke Države.

Voditelj obrade tj. vlasnik ove internet stranice koristi usluge servisa Google Adwords u svrhu promocija web stranice, prodaje usluga i proizvoda i ostalih marketinških aktivnosti.

Ako nositelj podataka na našu internet stranicu pristupi putem oglasa objavljenog na Google oglašivačkoj mreži ili Google search stranice, na njegov informacijske sustav bit će poslan kolačić konverzije. Definicija kolačića je objašnjena pri vrhu ovog dokumenta.

Rok trajanja kolačić konverzije je 30 dana i ne koristi se za identifikaciju nositelja podataka.

Google upotrebljava podatke i informacije prikupljene korištenjem kolačića kako bi stvorio statistiku posjete našoj web stranici, tj. kako bi se utvrdio ukupan broj korisnika koji su na našu internet stranicu došli putem Google Adwords oglasa. Svrha analize i statistike je kako bi se utvrdio uspjeh ili neuspjeh svakog Google Adwords oglašavanja te donijele odluke o budućim marketinškim aktivnostima Web Optime.

Google Adwords servis ne dijeli osobne podatke osoba koje su kliknule na oglas niti ih ne dijeli s drugim oglašivačima, korisnicima Google Adwords servisa.

Kolačić konverzije pohranjuje osobne podatke, kao što su IP adresa nositelja podataka, internetska stranica koju se posjetila i ostale podatke. Svaki put kad posjetite naše internetske stranice putem oglasa iza Google Adwords oglašivačke mreže ili Goolge search, osobni podaci, uključujući IP adresu internetskog pristupa koji koristi nositelj podataka, prenose se Googleu u Sjedinjene Američke Države. Ovi osobni podaci pohranjuje Google u Sjedinjenim Američkim Državama. Google može prenijeti osobne podatke prikupljene ovakvim tehničkim postupkom trećim stranama.

Nositelj podataka može u bilo koje vrijeme spriječiti postavljanje kolačića s naše web stranice pomoću odgovarajućih postavki svog internetskog preglednika i time trajno uskrati postavljanje kolačića. Takva postavka u internet preglednik bi spriječila Google da stavlja kolačić za konverziju na sustav nositelja podataka. Kolačić koji je postavio Google Adwords može se izbrisati u bilo kojem trenutku putem internetskog preglednika ili drugih softverskih programa.

Nositelj podataka ima mogućnost prigovora kod prikazivanje oglasa putem Googlea i Google oglasne mreže putem internet veze www.google.com/settings/ads te si tamo postaviti željene postavke.

Više informacije i odredbe o zaštiti podataka tvrtke Googlea mogu se preuzeti na adresi https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/.

13. Remarketing – usmjereno oglašavanje (Google remarketing, Facebook pixel)

Ako ste prihvatili sve kolačiće, na našoj web stranici koristi se tehnologija retargetinga tvrtke Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, Sjedinjene Američke Države (“Google”) kao izvršitelj obrade. Ova tehnologija omogućuje nam ciljano oglašavanje naših web stranice i usluga u Google oglasnoj mreži (Adsense) osobama koje su u zadnjih 30 dana posjetile sadržaje naše web stranice i koje su prihvatile remarketing kolačić. Definicija kolačića je objašnjena pri vrhu ovog dokumenta.

Oglasi koji će vam se prikazivati na drugim internet stranicama koje sudjeluju u Google oglasnoj mreži (Adsense) odabrat će se prema analizi prethodnih podataka o korištenju naše web stranice i zapisa iz kolačića. Osobni podaci neće biti pohranjeni. U slučaju retargeting tehnologije, kolačić će biti pohranjen na vašem računalu ili mobilnim uređajima kako bi prikupio informacije o vašim interesima i prilagodio oglase posebno prema pohranjenim podacima.

Nositelj podataka može u bilo koje vrijeme spriječiti postavljanje kolačića s naše web stranice pomoću odgovarajućih postavki svog internetskog preglednika i time trajno uskrati postavljanje kolačića. Takva postavka u internet preglednik spriječila bi Google da stavlja kolačić za remarketing. Kolačiće koje Google već upotrebljava mogu se izbrisati u bilo kojem trenutku putem web preglednika ili drugih softverskih programa.

Svakim posjetom naših internet stranicama u koje je implementiran remarketing značajka, osobni podaci, uključujući IP adresu internetskog pristupa koji koristi nositelj podataka, prenijet će se Googleu u Sjedinjenim Američkim Državama. Ovi osobni podaci pohranjuje Google u Sjedinjenim Američkim Državama. Google te osobne podatke može podijeliti s trećim stranama. Nositelj podataka ima mogućnost davanja prigovora Googleu kao voditelju obrade na zbirku podataka koju generira i obrađuje Google te se isključiti iz njezine daljnje obrade. U tu svrhu, nositelj podataka mora se spojiti na internet stranicu https://www.google.com/settings/ads/onweb/ i postaviti željene postavke.

Više informacija te pravila o privatnosti i oglašavanja tvrtke Googleu nalazi se na ovoj adresi: https://www.google.com/policies/technologies/ads/

Ako ste prihvatili sve kolačiće, na našoj web stranici koristimo tehnologiju “Facebook pixel” tvrtke Facebook Inc, 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA (“Facebook” ) kao izvršitelja obrade. Uz pomoć te tehnologije možemo dobiti uvid koje podstranice se ste posjetili te saznanje da li ste pristupili našoj stranici putem Facebook oglasa. Za ovaku funkcionalnost koristi se tehnologija kolačića.

Ova tehnologija koristi se u statističke svrhe, za istraživanje tržišta te kod optimizacije budućih aktivnosti oglašavanja. Prikupljeni podaci ostaju anonimni i ne možemo ih koristiti za donošenje zaključaka o identitetu korisnika.

Putem ove tehnologije omogućuje nam se da vam kroz Facebook servis i servise povezane s Facebook oglašavanjem možemo poslati posebno izrađene oglase ali prema parametrima koji ne mogu jednoznačno otkriti vaš identitet. Tako npr. možemo prepoznati lokaciju s koje se spajate te takvu informaciju povezati s internet podstranicom koju ste posjetili u posljednjih 28 dana i prikladno tome prikazati oglas.

Smatramo da je važno znati kako Facebook skuplja podatke te ih obrađuju u obliku koji mu omogućuje povezivanje s Facebook korisničkim profilom što može koristi u vlastite svrhe (vršitelj obrade) kod oglašavanja, a prema pravilima o privatnosti tvrtke Facebook objavljenim na https://www.facebook.com/privacy/explanation.

14. Pravna osnova za obradu

Članak. 6 (1) Opće uredbe o zaštiti podataka (GDPR) definira pravnu osnova za obradu podataka za koje smo dobili suglasnost i potvrdu svrhe obrade. Ako je obrada osobnih podataka nužna za izvršenje ugovorenih obaveza u kojima je vlasnik podataka jedna od ugovornih strana, kao npr. kada je u pitanju isporuka dobara ili usluga ili neka druga usluga, obrada osobnih podataka bazirana je na članku 6., stavak 1. GDPR-a. Isto pravilo vrijedi i za aktivnosti obrade koji su neophodni kod izvršavanja predugovornih mjera, npr. u slučaju upita o našim proizvodima ili uslugama.

U slučajevima kada je Web Optima u zakonskoj obvezi prema kojoj je potrebna obrada osobnih podataka, kao što je za ispunjavanje poreznih obveza, obrada se temelji na Članku 6, stavak 1, točka (c) GDPR-a.

U rijetkim slučajevima, obrada osobnih podataka može biti neophodna za zaštitu vitalnih interesa nositelja podataka ili druge fizičke osobe. To bi, na primjer, bio slučaj, ako je posjetitelj ozlijeđen u našoj tvrtki, a njegovo ime, dob, podatke o zdravstvenom osiguranju ili druge vitalne informacije trebalo bi proslijediti liječniku, bolnici ili drugoj trećoj strani. Tada će obrada biti temeljena na Članku (6.) stavak (1.) točka (d) GDPR-a.

Završno, aktivnosti obrade mogu se temeljiti na članku 6., stavak 1., točka (f) GDPR-a. Ova pravna osnova služi za obradu osobnih podataka u slučajevima koji nisu pokriveni gore navedenim razlozima i ako je obrada opravdana i neophodna u svrhu legitimnih interesa Web Optime ili treće strane, osim ako se time ne krše temeljna prava i slobode nositelja podataka koji zahtijevaju zaštitu osobnih podataka. Takve obrade osobnih podatka su dopuštene jer su zasebno spomenute od strane Europskog zakonodavca. Smatra se da se može pretpostaviti legitiman interes ako je nositelj podataka klijent voditelja obrade (recital 47, izjava 2 GDPR) .

15. Legitimni interesi koje provodi voditelj obrade ili treća osoba

Kada se obrada osobnih podataka temelji na članku 6. stavku 1. točka (f). naš legitiman interes je da obavljamo svoje poslovanje u korist i dobrobiti svih naših zaposlenika i vlasnika.

16. Razdoblje za koje će se pohraniti osobni podaci

Kriteriji koji se koriste za određivanje razdoblja čuvanja osobnih podataka su odgovarajući zakonski rokovi zadržavanja. Nakon isteka tog razdoblja, odgovarajući podaci rutinski se brišu.

17. Pružanje osobnih podataka zbog zakonskih ili ugovornih zahtjeva te definiranje obaveza

Web Optima od nositelja podataka može zatražiti osobne podataka ako je to propisano zakonom (npr. porezne odredbe, zakonska izvještavanja) ili ako su potrebni kod zaključenja ugovora. U nekim situacijama, kod sklapanja ugovora, potrebno je dostaviti osobne podatke drugih nositelja podataka kako bi se mogle izvršiti ugovorne obaveze izvršitelja obrade.

Nositelj podataka, primjerice, dužan nam je dati osobne podatke kada s Web Optima potpisuje ugovor u kojem su osobni podaci nužan dio predmetnog ugovora. Neizdavanje osobnih podataka imalo bi za posljedicu da se ugovor s podnositeljem podataka ne može zaključiti. Prije nego što nositelj podataka dostavi osobne podatke, može se obratiti odgovornoj osobi za zaštitu osobnih podataka u obrtu Web Optima nakon čega će mu se razjasniti temelj, razlog, zakonsku obaveza ili neka drugu obavezu zbog koje treba dostaviti osobne podatke, te će ga se upoznati s posljedicama nedostave ili davanje neispravnih osobnih podataka.

18. Automatizirano donošenja odluka

Kao odgovorna tvrtka ne koristimo automatsko donošenje odluka ili profiliranje.


 

Izjava o proviziji

Ako kupite proizvod putem linka na Tabletezamrsavljenje.com, Web Optima može dobiti proviziju (tzv. ‘referral commission’) koja nam pomaže u održavanju ove stranice, a koja je nagrada proizvođača/prodavatelja radi upućivanja mogućeg kupca na njihovu web stranicu.
U vezi s tim potrebno je napomenuti nekoliko važnih detalja:

  • Cijena proizvoda koju plaćate jednaka je kao i u slučaju ako mi ne dobijemo proviziju (ako odete na stranicu proizvođača direktno, ili putem tražilice).
  • Naše načelo i čvrsto uvjerenje je da ne promoviramo nekvalitetne proizvode ili proizvode koji mogu biti štetni za zdravlje. Uvijek težimo da Vam pružimo kvalitetnu informaciju, te naše iskreno i objektivno mišljenje o proizvodu. Stoga moguća provizija (ako kupite proizvod putem našeg linka) nema utjecaja na istinitost i korektnost informacija koje Vam pružamo.
  • U našim tekstovima i pogotovo u zaključcima tekstova možda ćete primjetiti dozu subjektivnosti koja je posljedica našeg osobnog iskustva ili iskustva naših suradnika. Ipak, sve konkretne informacije o proizvodu mogu se provjeriti i dokazati.

Za Vas kao potencijalnog kupca i korisnika proizvoda vrlo je važno da znate odnos između web stranice koja informira o proizvodu (review-stranice) i proizvođača. Ako na sličnoj web stranici recenzent ne navodi “Izjavu o proviziji”, znači da recenzent skriva podatak da može dobiti nagradu za prodaju proizvoda i time ne samo da krši pravila koja je postavio proizvođač, nego Vas kao potencijalnog kupca može namjerno dovesti u zabludu.


 

Odricanje od medicinske odgovornosti

Na ovoj stranici dajemo Vam korisne, korektne, te točne i provjerene informacije o proizvodu, međutim tekstovi na stranici nisu pisani od strane liječnika. Svi podaci na ovoj stranici navedeni su u svrhu informiranja i educiranja, ali nisu i ne mogu se smatrati kao zamjena za liječnički pregled, medicinsku dijagnozu ili savjet, te se odričemo odgovornosti u slučaju krive upotrebe ovih informacija.Vaša pitanja i povratne informacije

Nadamo se da će Vam informacije na našoj web stranici pružiti sve podatke koje trebate. Zahvalni smo unaprijed za svaku povratnu informaciju koja nam može pomoći unaprijeđenju i poboljšanju ove web stranice.
Ako imate pitanja vezana uz “Pravila zaštite privatnosti” ili druga pitanja vezana uz našu stranicu ili proizvode koje promoviramo, možete nas kontaktirati putem naše “Kontakt” stranice, ili putem email adrese kontakt@weboptima.hr.

Zagreb, 24.05.2018. 14:07

/* /*]]>*/